Piotr Sierant
Piotr Sierant

dr Piotr Sierant

(1924-2015)

 

Urodził się 22 listopada 1924 roku w Sulisławicach (powiat sandomierski). Był żołnierzem ZWZ-AK (pseud. „Marian”), od 1944 roku w Oddziale Partyzanckim „Jędrusie”, w czasie okupacji używał kilku nazwisk konspiracyjnych, mi.in.: Wojciech Brzozowski, Jacek Lewart, Ziemowit Rybnicki. Służył pod dowództwem Zbigniewa Kabaty ps. „Bobo”, brał m.in. udział w rozbiciu więzienia niemieckiego w Opatowie, dwudniowej bitwie  w obronie ludności Radoszyc, stoczonej z Niemcami w Dziebiałtowie, oraz w kilku innych akcjach bojowych. W czasie akcji „Burza” OP „Jędrusie” stał się 4. kompanią 2. PP Leg. AK, „Marian” ukończył podchorążówkę i został awansowany do stopnia podporucznika. Po podzieleniu 2. PP Leg. AK „Jędrusie" przedostał się w Góry Świętokrzyskie, gdzie pozostał do stycznia 1945 roku.

W latach 1948-1952 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1952-1966, z uwagi na swą akowską przeszłość, został odsunięty od wykonywania zawodu i kariery naukowej. Pracując w przemyśle spożywczym, równocześnie uczył się zaocznie w Łodzi, gdzie ukończył technologię i chemię spożywczą. Od 1956 roku, prowadził samodzielnie prace badawcze z zakresu najnowszej historii Polski, których wyniki publikował m.in.  w: „Zeszytach Historycznych” Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Roczniku Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, „Wojskowym Przeglądzie Historycznym”, „Zeszytach Historycznych” (Paryż), „Niepodległości”, „Almanachach Staszowskich”. Był autorem biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym. 

W 1966 roku zamieszkał na stałe w USA, w 1981 roku w Londynie obronił pracę doktorską na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Był autorem wielu opracowań naukowych, w tym: monografii 2. Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej (1996), Pacyfikacja wsi Stróżki w 1943 r. (1998), Działalność służb pułkowych w 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (2002). Opublikował również zbiór swoich szkiców historycznych – By czas nie zaćmił... (2004) Członek polskich instytutów naukowych za granicą, w tym Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków, Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce oraz wielu organizacji polonijnych i kombatanckich.

Przyjaciel i sponsor Muzeum Historii Armii Krajowej w Krakowie, które dało początek Muzeum AK.

Odznaczony został  m.in. Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim i innymi odznaczeniami.

Zmarł 31 maja 2015 roku w USA. Zgodnie z ostatnim życzeniem spoczął w dniu 12 maja 2016 roku w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Książki autora:

Zbiór rozpraw z zakresu II wojny światowej na terytorium Generalnego Gubernatorstwa