Jan Kłos
Jan Kłos

Dr hab. Jan Kłos, prof. KUL

Absolwent filozofii i anglistyki KUL (1987); doktorat – KUL, 1998; od 1999 r. zatrudniony w Katedrze Etyki Społecznej i Politycznej KUL (w latach 2009-2013 kierownik Katedry, obecnie zatrudniony w Katedrze Etyki Szczegółowej); habilitacja – KUL, 2007.

Zajmuje się etyką społeczno-polityczną, historią doktryn społeczno-politycznych, etyką, aksjologicznymi podstawami systemów politycznych, teoriami środków masowego przekazu.

Książki autora: