Katarzyna Iwańczyk

Katarzyna Agnieszka Iwańczyk—Fowler, ur. 21.07.1978 r. w Krasnymstawie. Debiutowała w „Tygodniku Chełmskim” już w wieku 8 lat. Wygrywała liczne konkursy; jej wiersze drukowano w wielu gazetach. Kiedy miała 13 lat wygrała konkurs Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol w Pile. Przez 10 lat korespondowała z Józefem Ratajczakiem, który był jej duchowo—poetyckim przewodnikiem. Wydała dwa tomiki: Pod skrzydłami dnia i nocy oraz Preludium młodości. W 2000 r. jej wiersze (wraz z recenzją) zostały zamieszczone w książce Powrót Agnieszki. Trzykrotnie była stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie. należała do Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Inkubator”. Studiowała filologię angielską na UMCS. Od czterech lat przebywa w Kalifornii.