Bogusław Wróblewski
Bogusław Wróblewski

Bogusław Wróblewski
(ur.1955)

Ur. w 1955 r. w Lubartowie. Założyciel (1980) i redaktor naczelny kwartalnika Akcent poświęconego literaturze, sztuce i naukom humanistycznym. Od 1977 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS. Doktorat (1986) na podstawie rozprawy Poetyka i światopogląd. O zjawisku tzw. Nowej Fali w literaturze polskiej lat siedemdziesiątych (pod kierunkiem prof. Jerzego Święcha). Współautor międzynarodowej monografii twórczości emigrantów z Europy Środkowej (Exile and Return of Writers from East-Central Europe, Berlin – Nowy Jork, 2009). Opracował i poprzedził wstępem pierwszą zbiorową monografię twórczości Ryszarda Kapuścińskiego pt. Życie jest z przenikania (PIW, Warszawa 2008). Jest m. in. autorem zbioru szkiców o polskiej prozie pt. Wydziedziczenie i kompleksy (1986), rozprawy Die Problematik Ostmitteleuropas in literarischen Zeitschriften in Polen (1996), antologii Lublin – miasto poetów (2017), współredaktorem pracy zbiorowej na temat Isaaca B. Singera (2005), księgi dedykowanej prof. Jerzemu Święchowi pt. Słowa i metody (2009), krytycznej edycji Pism Danuty Mostwin (2003) i dzieł innych pisarzy emigracyjnych, a także autorem ok. stu publikacji w książkach i czasopismach (również w Niemczech, USA, na Ukrainie i na Węgrzech). Tłumaczył poezję z niemieckiego i rosyjskiego (piosenki Włodzimierza Wysockiego). W latach 1998-2005 członek Rady Programowej Polskiego Radia S.A. w Warszawie. W latach 2002-2005 członek rady nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Od 2011 r. wiceprzewodniczący, a od 2014 do 2016 r. przewodniczący rady nadzorczej Radia Lublin S.A. Laureat m.in. Nagrody Fundacji Polcul (2006) i Nagrody Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury (2010); odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), medalem Zasłużony Kulturze Grloria Artis (2010) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012). Redaktor serii wydawniczej "Biblioteka Siedemsetlecia" (2015-2017) przygotowanej w związku z jubileuszem Lublina; pomysłodawca i kurator cyklu spotkań z wybtnymi pisarzami zatytułowanego Światło literatury w Łazienkach Królewskich w Warszawie (2016-2017).


 

Książki autora:

Antologia poetów lubelskich – oprawa miękka

Antologia poetów lubelskich – oprawa twarda