Ryszard Montusiewicz
Ryszard  Montusiewicz

Ryszard Montusiewicz

Dyrektor i redaktor naczelny lubelskiego oddziału TVP.Razem z rodziną na misjach ewangelizował na Białorusi i w Izraelu. Po powrocie do Polski został naczelnym Radia Lublin.Do 4 marca 2016 był też prezesem stowarzyszenia Lubelska Fara, które chciałoby odbudować kościół farny św. Michała Archanioła wzniesiony w połowie XIII wieku w miejscu dzisiejszego placu Po Farze.