Jan Fiedurek
Jan Fiedurek

Prof. dr hab. Jan Fiedurek

(ur. 1950)

 

Urodził się 10 stycznia 1950 roku w Goraju Lubelskim. Tam ukończył szkołę podstawową (1964) i podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Biłgoraju. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W roku 1973 ukończył studia biologiczne ze specjalnością mikrobiologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego i zawodowego: od asystenta naukowo-technicznego do tytułu profesora. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS (1999–2009). Jest członkiem: Komitetu Mikrobiologii przy Prezydium PAN od 2003 roku (trzecią kadencję), Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) (2001–2004), Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Kolegium Redakcyjnego „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences”.
Posiada bogaty dorobek naukowy (ponad 280 publikacji, w tym dwa podręczniki akademickie, dwa skrypty do ćwiczeń, dwie monografie, siedem patentów). Jan Fiedurek posiada także oryginalne zainteresowania naukowe związane z tematyką żywienia człowieka. Owocem tych zainteresowań są bardzo ciekawie napisane monografie: Rola żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka oraz Mikrobiom a zdrowie człowieka. Wyróżniony licznymi nagrodami, w tym m.in. nagrodą zespołową Sekretarza Naukowego PAN (1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (2004), nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008). W 1989 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” woj. lubelskiego. Był też delegatem (od 1989) Wydziału BiNoZ na Walne Zebranie Delegatów „Solidarności” UMCS. W latach 1998–2014 był członkiem Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” na UMCS. Członek Klubu Oficerów rezerwy przy UMCS (1974–1994), za działalność w tym klubie odznaczony pierwszym stopniem oficerskim.
Jego hobby to literatura popularnonaukowa, poezja, polityka, muzyka, turystyka. Interesuje się życiem politycznym w Polsce i na świecie. Z pewnością swobodę komentowania sytuacji politycznej w formie fraszek ułatwiły mu szerokie, multidyscyplinarne zainteresowania naukowe, które pozwoliły na ukształtowanie syntetycznego i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość.

Książki autora:

Zbiór krótkich utworów poświęconych myśli i dziedzictwu św. Jana Pawła II