Artur Chlewiński

Artur Chlewiński

(ur. 1958)

 

Absolwent wydziału Filozofii UMCS. Wiersze, szkice o poezji, przekłady poezji z języka niemieckiego publikował w „Akcencie”, „Odrze”, „Przeglądzie Powszechnym”. Wydał tomik poezji Chwile wdzięczności (2008), dwujęzyczny wybór wierszy niemieckiego współczesnego poety i prozaika Christiana Heckla (Radjo Monk) Der gruene Zweig – Zielona gałąź (2011) oraz tomy poezji: Przed siatką (2014, wyróżnienie w XXI Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej) i Na zamazanie, wymazanie (2016). Przygotowuje wybór wierszy Reinera Marii Rilkego.