Agata Seweryn (oprac.)
Agata Seweryn (oprac.)

dr hab. Agata Seweryn

 

Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Oddział Lubelski), Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Stowarzyszenia De Musica, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, jury w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN, redaktor językowy czasopisma „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej”. Autorka książek: Poezja nutami niesiona. O muzycznej recepcji twórczości Juliusza Słowackiego oraz Światłocienie i  dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej. W swoich badaniach naukowych koncentruje się na dwóch nadrzędnych zagadnieniach:związkach literatury z innymi sztukami, zwłaszcza z muzyką, oraz na tzw. „długim trwaniu” tradycji dawnej, szczególnie renesansu i baroku, w twórczości pisarzy polskiego romantyzmu.


 

Książki autora:

In memoriam prof. Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej