Jan Szymczyk
Jan Szymczyk

Ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk

 

Socjolog, adiunkt w Katedrze Filozofii Społecznej Instytutu Socjologii KUL. Autor książek: Patrząc na ten świat (Radom 1991), Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej (Lublin 2004), W świecie ludzkich kreacji. Stanisława Ossowskiego koncepcja rzeczywistości społecznej (Lublin 2005) oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień z zakresu: aksjologii kultury (w tym aksjologii różnych współnot), socjologii sztuki, socjologii teatru, historii myśli społecznej. Jest laureatem nagród: Fundacji im. R. Schneidera (Hamburg), Fundacji im. M. Księżopolskiej-Strzeszewskiej. Członek Towarzystwa Naukowego KUL.