Tadeusz Zasępa
Tadeusz Zasępa

Ks. prof. Tadeusz Zasępa

(1946-2016)

Od 2011 roku Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL. Pełnił też dwukrotnie funkcję prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą na Wydziale Ekonomicznym UMCS, Dyrektora Instytutu Ekonomii i członka Senatu UMCS oraz komisji senackich. Kierownik Centrum Badań Wschodnich. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych. Członek Rady Naukowej w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Honorową Odznaką Związku Banków Polskich.