Stanislav Kosc

Ks. Stanisław Kość – teolog, socjolog, autor pieśni gospel.
1988–1993 – Uniwersytet Papieski Lateranie, Watykan, podstawowe studia filozoficzne i teologiczne (1988/90 Wydział Sztuki, 1990/93 na Wydziale Teologicznym)
1998–1999 – Licencjat z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Polska)
2000–2005 – Doktorat z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Polska)
2005 – Doktorat z zakresu pracy socjalnej na Uniwersytecie Katolickim w Ružomberku
2008 – Habilitacja z zakresu pracy socjalnej