ks. Rastislav Adamko

Ks. dr Rastislav Adamko

(ur. 1972)

 

Urodzony 21 stycznia 1972 r. w Prešovie na Słowacji. Ukończył Pańtwową Muzyczną Szkołę Podstawową w Sabinovie, a następnie Liceum Muzyczne (Konzervatorium) w Žilinie i w 1990 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie Komenskyego w Instytucie Teologicznym w Spišskiej Kapitule. Tytuł magistra teologii uzyskał oraz święcenia kapłańskie otrzymał w 1996 r. Następnie rozpoczął studia muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra oraz licencjata muzykologii otrzymał w 2001 r. W tym samym czasie podjął studia licencjackie i doktorskie w Instytucie formacji pastoralnoliturgicznej KUL w zakresie liturgiki.

W 2002 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii nadał mu stopień doktora w dziedzinie liturgiki, a w 2006 r. stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie muzykologii (rozprawa Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku).

W latach 2002-2008 pracował jako adiunkt na Uniwesytecie Komeńskiego w Bratysławie, w Instytucie Teologicznym w Spiskiej Kapitule oraz na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku, na Wydziale Pedagogiki, gdzie w 2005 roku objął stanowisko kierownika tegoż instytutu. Od 2008 r. związany jest z Instytutem Muzykologii KUL, gdzie pracował na stanowisku adiunkta (od 01.03.2009 r. był kierownikiem Katedry Monodii Liturgicznej.) W chwili obecnej jest kierownikiem Katedry Polifonii Religijnej.