ks. Rastislav Adamko
ks. Rastislav Adamko

ks. dr hab. Rastislav Adamko

(ur. 1972)

 

Urodzony 21 stycznia 1972 roku w Prešovie na Słowacji. Ukończył Pańtwową Muzyczną Szkołę Podstawową w Sabinovie, a następnie Liceum Muzyczne (Konzervatorium) w Žilinie i w 1990 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie Komenskyego w Instytucie Teologicznym w Spišskiej Kapitule. Tytuł magistra teologii uzyskał oraz święcenia kapłańskie otrzymał w 1996 roku. Następnie rozpoczął studia muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra oraz licencjata muzykologii otrzymał w 2001 roku. W tym samym czasie podjął studia licencjackie i doktorskie w Instytucie Formacji Pastoralnoliturgicznej KUL w zakresie liturgiki.

W 2002 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii nadał mu stopień doktora w dziedzinie liturgiki, a w 2006 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie muzykologii (rozprawa Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku).

W latach 2002-2008 pracował jako adiunkt na Uniwesytecie Komeńskiego w Bratysławie, w Instytucie Teologicznym w Spiskiej Kapitule oraz na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku, na Wydziale Pedagogiki, gdzie w 2005 roku objął stanowisko kierownika tegoż instytutu. Od 2008 roku związany jest z Instytutem Muzykologii KUL, gdzie pracował na stanowisku adiunkta (od 1 marca 2009 roku był kierownikiem Katedry Monodii Liturgicznej.) Obecnie jest kierownikiem Katedry Polifonii Religijnej.

Już podczas studiów teologicznych prowadził przez cztery lata chór kleryków Schola Cantorum, z którym nagrał dwie kasety ze śpiewami gregoriańskimi oraz płytę kompaktową z utworami chóralnymi. Chór pod jego kierownictwem występował na licznych koncertach na Słowacji i za granicą. Od kilkunastu lat jest członkiem komisji liturgicznych: diecezjalnej oraz krajowej. Jest redaktorem naczelnym czasopisma dla muzyków kościelnych na Słowacji Adoramus Te”. Współpracuje z twórcami nowego śpiewnikia liturgicznego na Słowacji. Jest współautorem śpiewnika z nieszporami na cały rok kościelny oraz dwóch śpiewników dla psałterzystów i organistów ze śpiewami międzylekcyjnymi na okres adwentu, wielkiego postu oraz Wielkanocy. Jest prezydentem ruchu Pueri Cantores na Słowacji.

Bierze udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, organizuje i prowadzi szkolenia dla organistów i kantorów.

Jest członkiem kilku gremiów naukowych: AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano), IAH (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie e. V.) oraz International Musicological Society - Study Group „Cantus Planus”.

 

[za: www.kul.pl]