Jan Wiechnik
Jan  Wiechnik

mgr inż. Jan Wiechnik

Książki autora:

Projekt nowej organizacji państwa, opartej na przekazaniu władzy w ręce narodu jako jedynego suwerena Polski