Janka Bednáriková
Janka Bednáriková

Doc. PaedDr Janka Bednáriková PhD.

 

Profesor nadzwyczajny, doktor śpiewu gregoriańskiego. Od 1999 roku adiunkt w Katedrze Muzyki na Wydziale Edukacji Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku. Do 2014 roku Dyrektor Instytutu Sztuki Muzycznej, Nauki i Muzyki Sakralnej na Wydziale Sztuki, obecnie Prorektor ds. Nauki i Sztuki w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku.

Książki autora: