Henryk Piersa
Henryk Piersa

dr hab. Henryk Piersa

 

Emerytowany pracownik naukowy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL.