Karolina Suszek
Karolina Suszek

Mgr Karolina Suszek

Doktorantka realizująca komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich
w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL.