Agnieszka Kopacz
Agnieszka Kopacz

Mgr Agnieszka Kopacz

Doktorantka realizująca
komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich
w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL.