Agnieszka Kasperek
Agnieszka Kasperek

Mgr Agnieszka Kasperek

Doktorantka realizująca komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich
w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL.