Piotr Kalwiński
Piotr Kalwiński

Dr Piotr Kalwiński

Asystent naukowy w Międzynarodowym Ośrodku Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej.