Lech Giemza (red. nauk.)
Lech  Giemza (red. nauk.)

dr hab. Lech Giemza

(ur. 1976)

 

Urodził się 8 maja 1976 roku w Warszawie. W 1996 roku rozpoczął studia na filologii polskiej KUL, które ukończył w 2001 roku (praca magisterska Ryszard Krynicki. Poezja i historia, promotor pracy dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, prof. KUL).

W latach 2001-2005 kontynuował studia jako doktorant KUL na seminarium z literatury współczesnej, prowadzonym przez prof. Mirosławę Ołdakowską-Kuflową. Studia ukończył w 2005 roku obroną rozprawy doktorskiej Nowa Fala wobec historii.

Od 2002 roku prowadzi ćwiczenia z literatury współczesnej w Instytucie Filologii Polskiej KUL. W latach 2001-2003 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kolechowicach koło Ostrowa Lubelskiego. Obecnie pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej KUL.