Grzegorz Wallner (red. nauk.)
Grzegorz  Wallner (red. nauk.)

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – od 1998 roku do chwili obecnej. Prodziekan i Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2005-2012.

Członek licznych Komisji Senackich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dyplom lekarza medycyny (z wyróżnieniem) otrzymał w 1978 roku. Tytuł profesora zwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2005 roku. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Ogólnej w latach 1998-2014. Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej od 2014 roku do chwili obecnej. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych od 2014 roku. Członek Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w latach 2012-2014. Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej. Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Chirurgii Centrum Egzaminów Medycznych.

Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii w latach 2005-2007. Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2013-2015 (wcześniej Vice-prezes, Sekretarz Generalny, przewodniczący Komisji ds. kształcenia podyplomowego i specjalizacji). Przewodniczący Komisji ds. kształcenia podyplomowego i specjalizacji również na lata 2015-2017.