Paweł Wojciechowski

Dr Paweł Wojciechowski

(ur. 1971)

 

Doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, poeta. Interesuje się europejskimi zjawiskami literackimi i kulturowymi XIX i XX w., zagadnieniami z zakresu antropologii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem portretu człowieka w tekstach kultury. Autor artykułów naukowych, które publikował m.in. w książkach: Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku (2002), Czytanie modernizmu (2004), Modernizm: Spotkania. Antologia (2008), Literaturoznawstwo. Historia, teoria, metodologia, krytyka (2008) oraz w czasopismach: „Od – Do. Literatura – Kultura – Wiek XIX”, czasopismo internetowe Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Warszawskiego (2006), „Obóz” 2007, nr 47. Wydał też dwa tomiki poetyckie: Głos we wnętrzu łzy (1999) i Szepty harf (2002).