ks. Zbigniew Tyburski
ks. Zbigniew Tyburski

Zbigniew Tyburski urodził się w Kolonii Staszic na Lubelszczyźnie. W 1973 r. w katedrze lubelskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Kałwy. W 1983 r. uzyskał doktorat z socjologii religii na KUL. Przez wiele lat pracował jako duszpasterz w archidiecezji lubelskiej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i dwóch książek: Cały do Ciebie, Polsko, należę (Warszawa 1993) i Polish Champions. Sketches in Human Dignity (Pulaski, WI 1997). Uczestniczył w kilku międzynarodowych sympozjach pastoralnych, m.in. na temat ewangelizacji (Rzym 1987) i dialogu chrześcijańsko żydowskiego (Chicago 1989). Od ponad 20 lat mieszka w USA. W sierpniu 2003 r. został proboszczem parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego w Boonton, NJ, w diecezji Paterson.