Ewa Adamiak-Pawelec

Ewa Adamiak-Pawelec

(ur. 1942)

 

Pedagog, śpiewaczka operowa, nauczycielka, ur. 15 X 1942 r. w Starych Kozłowicach, córka Wacława i Marianny, mąż Tadeusz (inż. budownictwa lądowego), dzieci: Radosław (ekonomista, handel zagraniczny).

Wykształcenie – studia pedagogiczne na UAM (1960-1961) i na UW (1961-1965), studia wokalne w Wielkopolskim Studium Muzycznym (1960-1961), Średniej Szkole Muzycznej II stopnia w Warszawie (1962-1964) i Częstochowie (1965-1967), studia jęz. angielskiego dla studentów zagranicznych na Cambridge University College (1968-1971) i UAM (1972- 1973), turystyka w Studium Ekonomicznym w Krakowie (1984-1985), studia doktoranckie na PUNO w Londynie (2008-).

Praca zawodowa – nauczycielka biologii w LO w Radomsku (1966-1968), pedagog i instruktor społeczny w Poradni Wychowawczo-Społecznej w Radomsku (1966-1968), założyciel dwóch Uniwersytetów Powszechnych dla Rodziców w pow. radomszczańskim oraz ich dyrektorka i wykładowczyni (1966-1968), ekspert pedagogiczny i wychowawca w Zakładzie Wychowawczym w Radomsku (1971-1973), nauczycielka jęz. angielskiego w LO w Żyrardowie (1973-1995), od 1978 r. prof. szkoły średniej, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Żyrardowie (1983-1985), nauczycielka jęz. angielskiego w Wyższej Szkole Turystycznej w Milanówku (1987-1988), lektorka jęz. angielskiego (1975-1990) na kursach ogólnopolskich i lokalnych (m.in. w Teresinie, Skierniewicach, Żyrardowie), założycielka Koedukacyjnego Studium Języków Obcych w Żyrardowie, a także dyr. i lektorka jęz. angielskiego w tym studium (1992-1994), dyrektorka prywatnej firmy Dystrybucja Wydawnictw Polskich i Obcojęzycznych „Distrbook” w Żyrardowie (1992-1995), kier. wycieczek zagranicznych w „Logostur” przy ZG ZNP w Warszawie (1985-1997), kier. i nauczycielka klas gimnazjalnych (1995-1997) w PSS im. Królowej Jadwigi, nauczycielka jęz. polskiego, geografii i historii w PSPO im. T. Arciszewskiego (1997-2008), założycielka PSPO na Streatham i dyr. tej placówki (2008- 2009), nauczycielka w PSS im. M. Konopnickiej w Londynie (2009-). Autorka testów egzaminacyjnych z jęz. angielskiego i artykułów w prasie krajowej i zagranicznej, m.in. w: „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn 12 II 2003, 19 IV 2004, 5 II 2008, 1 III 2010), „Gazeta Niedzielna” (Londyn 5 V 2002), „Głos Nauczycielski” (Warszawa 19 VIII 2009), „Tygodnik Polski” (Londyn 13 II 2010), „Tygodnik Żyrardowski” (2009, nr 33, 34), „Cooltura” (Londyn 2008, nr 54), „Bez tytułu” (Londyn 2009, nr 135). Praca społeczna w Polsce – przewodnicząca ZMW (1958-1963), kier. Biblioteki Gromadzkiej w pow. grodziskim (1958- 1964), czł. Związku Młodzieży Polskiej, czł. TKKŚ, czł. ZSP, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Żyrardowie (1983-1985), komendantka hufca OHP Warszawa, opiekunka kół przedmiotowych i filatelistycznych, opiekunka pracowni jęz. angielskiego i samorządu szkolnego, organizatorka wycieczek programowych, czł. chórów krajowych (Lutnia, Akademii Medycznej w Poznaniu, Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, Zespółu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej). Praca społeczna w Anglii – honorowy sekretarz ZG ZNP i chóru K. Szymanowskiego, czł. Rady PMS, czł. Towarzystwa Fundacji Jana Pawła II, czł. chórów londyńskich (Ave Verum, F. Chopina, K. Szymanowskiego). Odznaczenia – Złoty Medal Zasługi TPF Jana Pawła II (2010), Medal KEN (2009), Złota Odznaka PMS (2003), Złota Odznaka chóru K. Szymanowskiego (1999), ZKZ (1984), Złota Odznaka ZNP (1985), nagrody kuratora oświaty za l. 1978-1981.

Zainteresowania – turystyka, fotografika, czytelnictwo, ogrodnictwo, śpiew, języki obce, filatelistyka, praca społeczna.

Książki autora: