Alfred Cholewiński SJ
Alfred Cholewiński SJ

Alfred Cholewiński SJ

(1936-1988)

 

Urodził się 3 marca 1936 roku w Bydgoszczy, jako syn Pawła i Janiny Sarnowskiej. W Bydgoszczy ukończył szkołę podstawową. W latach 1949-1951 uczęszczał do gimnazjum i niższego seminarium duchownego w Gdańsku. W 1951 roku rozpoczął nowicjat jezuicki w Kaliszu. W latach 1953-1955 odbył studia w Starej Wsi pod Rzeszowem. W latach 1955-1958 odbył studia na Fakultecie Filozoficznym oo. Jezuitów w Krakowie, a w latach 1959-1963 studia teologiczne w Warszawie. W 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1964-1967 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym KUL, w Sekcji Biblijnej, ukoronowane magisterium z teologii. W latach 1968-1973 odbył studia biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone licencjatem (1970) i doktoratem z nauk biblijnych (1973). Rozprawa doktorska „Heiligkeitsgesetz und Deuteronomium. Eine vergleichende Studie” z racji istotnych walorów naukowych ukazała się drukiem; egzamin doktorski zdał na ocenę „summa cum laude”. Świeżo promowany doktor nauk biblijnych – jako jeden z nielicznych – został powołany na wykładowcę Księgi Powtórzonego Prawa w Rzymskim „Biblicum”; równocześnie prowadził wykłady z Pisma św. na Wydziale Teologicznym Towarzystwa Jezusowego „Bobolanum” w Warszawie. Artykuły na tematy biblijne, publikowane w „Znaku”, „Ateneum Kapłańskim” i „Przeglądzie Powszechnym”, oraz cykl pogadanek o życiu Kościoła pierwotnego, wygłoszonych w Radiu Watykańskim, są dalszym dowodem potwierdzającym wybitne możliwości naukowe ks. dr. A. Cholewińskiego.

W 1975 roku zainicjował wraz z grupą świeckich katechistów z Włoch Drogę Neokatechumenalną w Lublinie, której rozwojowi poświęcił później całe swoje kapłańskie posługiwanie jako katechista wędrowny w Polsce. Był inicjatorem i tłumaczem na język polski komentarzy do tzw. Biblii Jerozolimskiej.

Zmarł 26 stycznia 1988 roku w Warszawie, w wieku zaledwie 52 lat.

Książki autora:

Droga o. Alfreda Cholewińskiego w Neokatechumenacie