Alfred Cholewiński SJ

Alfred Cholewiński SJ

(1936-1988)

 

Polski jezuita. W latach 1955-1958 odbył studia filozoficzne w Krakowie, a w latach 1959-1963 studia teologiczne w Warszawie. Studia biblijne odbył na KUL (1964-1968) oraz Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1968-73). W 1973 roku uzyskał stopień doktora nauk biblijnych. Prof. Pisma św. od 1975 na jezuickim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Opublikował wiele artykułów naukowych oraz audycji w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

Książki autora: