ks. Ryszard K. Winiarski
ks. Ryszard K. Winiarski

Ks. Ryszard K. Winiarski

(ur. 1961)

 

Ks. Ryszard Krzysztof Winiarski urodził się w 1961 roku w Bełżycach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku. W latach 1991–2004 sprawował obowiązki proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. W latach 2004–2008 proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Lublinie. Był kapelanem szpitala SPZOZ i hospicjum im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Puławach, a także duszpasterzem środowisk twórczych i naukowych okręgu puławskiego. Od lipca 2013 roku piastuje urząd proboszcza w parafii św. Jana Nepomucena w Dorohusku. Przewodniczący kapituły Nagrody Angelus. Autor biblijnych katechez w Radiu eR i Radiu Lublin. Redaktor prowadzący miesięcznika Wspólnota Puławska”. W duchowych poszukiwaniach czerpie z doświadczeń Drogi Noekatechumenalnej, Ojców Pustyni oraz charyzmatu Sióstr Jezusa Miłosiernego. Wydał kilka tomików wierszy i zbiorów rozważań: Czas powrotu (1992), Zrywanie masek (1993), Uczta marnotrawnych (1995, 1996), Wolny wybór (1999), Droga krzyżowa współczesnego człowieka (2000), Portret z Ojczyzną (2000), Drogi i rozdroża (2003), Droga krzyżowa, droga nadziei (2004), Anioły przedmieścia (2005), Proboszcz obecnych i nieobecnych (2006), Echo Ewangelii I–IV (2008–2012), Panteon rozproszony (2011). Publikował na łamach: „Tygodnika Solidarność”, „Frondy”, „Gazety Wyborczej”, „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli”, „Naszego Dziennika”, „Gazety Wyborczej”, „Być sobą”, „Przeglądu Katolickiego”, „Angelusa Bronowickiego”, „Wspólnoty Puławskiej”.

Książki autora:

Rozważania duchowe na bazie Ewangelii