Ruth Baum

Ruth Baum 

(ur. 1922)

 

Pisarka i reportażystka. Urodziła się w Warszawie. Przed wojną pisywała do redagowananego przez Janusza Korczaka (później Igora Newerlego) „Małego Przeglądu”. Wojnę przeżyła w Związku Radzieckim, w Woroszyłowgradzie, skąd wróciła do Polski w 1946 roku i zamieszkała we Wrocławiu, gdzie studiowała filologię polską. Tam też współpracowała z redakcją literacką Polskiego Radia. W 1957 roku wyjechała do Izraela i do dziś mieszka w Hajfie. W Izraelu podjęła współpracę z gazetą „Nowiny Kurier” ukazującą się w języku polskim. Pisze też do almanachu „Kontury”. W Izraelu opublikowała dwie książki: Życie nieromantyczne (Tel Awiw 1974), Trzynasty miesiąc roku (Hajfa 1977). Trzecia, wydana w Polsce, pozycja to zbiór: Syn dziedzica i inne opowiadania (Łódź 1999). W 2007 roku ukazał się kolejny tom jej opowiadań, Ogród na wulkanie. Jej reportaże i opowiadania ukazywały się w Polsce, a humoreski - w prasie hebrajskiej.

Jest członkiem Federacji Pisarzy Izraela - Sekcja Polska.