Marcin Bytniewski
Marcin Bytniewski

Marcin Bytniewski

(ur. 1980)

 

Teolog, aktor, poeta. Urodził się 16 stycznia 1980 roku w Białej Podlaskiej. Mieszka w Warszawie. W 2004 roku ukończył studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czasie studiów i bezpośrednio po nich był zaangażowany jako aktor w prace Teatru Wizualnego KUL (obecnie Teatr Enigmatic). W latach 2002-2004 współtworzył kabaret Piwnica Artystyczna. Za działalność teatralną otrzymał nagrodę Rektora KUL (2002). W 2016 roku ukończył Akademię Multi Art w Krakowie (aktorstwo filmowe). Współpracował z niezależnymi scenami teatralnymi, m.in. „teatrem tm” Tomasza Mędrzaka oraz teatrem formy „Form.art” z Łodzi. Przed kamerą zagrał kilkadziesiąt ról – od epizodycznych po główne – współpracując m.in. z: Krzysztofem Zanussim, Agnieszką Holland, Władysławem Pasikowskim i Xawerym Żuławskim. W 2016 roku wziął udział w kampanii społecznej „Human trafficking” na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu.

Jako poeta debiutował w 1999 roku wierszami opublikowanymi w Podlaskim Piśmie Literacko-Artystycznym „Jeszcze Jedna”. W tym samym roku ukazał się jego tomik poetycki Dzielnica cudów (Biała Podlaska: Klub Kultury „Eureka”). W 2006 roku opublikował książkę Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Uzdrowienie wewnętrzne. Czym jest? W jaki sposób się dokonuje? Co z niego wynika? (Częstochowa: Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa „Pomoc”). W 2007 roku ukazał się jego zbiór wierszy dobro niedojrzałe (Lublin: Norbertinum), gromadzący teksty będące śladem teologiczno-egzystencjalnych poszukiwań autora w okresie studiów. W 2009 roku pojawiły się jego Wiersze wybrane, wydane w formie e-booka. Jego trzecim samodzielnym tomem poezji jest zbiór Tylko światła wydany w 2018 roku, gromadzący teksty z lat 2010-2018.