Anna Maria Mickiewicz

Anna Maria Mickiewicz, poetka i dziennikarka, urodzona w Lublinie, od kilkunastu lat mieszka w Londynie. Publikuje w językach polskim i angielskim. Jest członkiem Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i redaktorem „Pamiętnika Literackiego” (Londyn). Współpracuje z brytyjskim klubem i wydawnictwem literackim „Ambit” (Londyn) oraz z redakcją kwartalnika artystycznego „Quo Vadis”. Przez wiele lat współpracowała z londyńskim serwisem korespondentów. Zajmuje się również przekładami poezji z języka angielskiego na język polski, m.in. Marii Jastrzębskiej (Wielka Brytania) i Johna Guzlowskiego (USA).
Jej wiersze, artykuły, recenzje i krótkie opowiadania były drukowane w wielu pismach ogólnopolskich i zagranicznych, m.in. w: londyńskim „Dzienniku Polskim”, nowojorskim „Nowym Dzienniku”, miesięczniku literackim „Akant”, londyńskim „Pamiętniku Literackim” oraz w tygodniku „Wprost”.