Anna Maria Mickiewicz
Anna Maria Mickiewicz

Anna Maria Mickiewicz

 

Poetka, dziennikarka. Urodziła się w Lublinie. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Od lat mieszka poza krajem – początkowo w Kalifornii, obecnie w Londynie. Publikuje od 1980 roku, kiedy to współredagowała studenckie pismo „Wywrotowiec”. Od tego czasu jej artykuły były drukowane w wielu pismach ogólnopolskich i zagranicznych. Najciekawsze z artykułów złożyły się na tom Okruchy z okrągłego stołu. Polskie impresje z lat 1989–1995 (Lublin: Norbertinum, 2000). W 1985 roku opublikowała debiutancki tom wierszy Dziewanna (wydanie II poszerzone, pt. Proscenium, ukazało się w 2010 roku w lubelskim wydawnictwie Norbertinum). Od kilkunastu lat mieszka w Londynie. Publikuje w językach polskim i angielskim. Utwory poetyckie autorki zamieszczone zostały między innymi w antologiach: Chopin with Cherries. A Tribute in Verse ( Los Angeles: Moonrise Press: 2010), Through A Child’s Eyes: Poems From World War Two, chosen by Moira Andrew (Great Britain: Poetry Space Ltd., 2013), Contemporary Writers of Poland, edited by Danusia Błaszak (Orlando: Dreammee Little City, 2013), Piękni Ludzie. Poeci mojej emigracji, wybór Adam Siemieńczyk (Warszawa: Wyd. IBiS, 2012). W 2013 roku przedstawiła swe utwory podczas prestiżowego festiwalu literackiego w Kornwalii – The Penzance Literary Festival. Wiersze w języku angielskim poetka prezentuje również podczas wielu spotkań literackich w Londynie. W 2014 roku opublikowała anglojęzyczny tomik London Manuscript w brytyjskim wydawnictwie Poetry Space. W roku 2017 w inowrocławskim wydawnictwie Alicja Kuberska ukazał się dwujęzyczny, polsko-bułgarski, tom jej poezji – Lato w Seaford (tłumaczenie: Łyczezar Seliaszki). Jej publicystyka literacka z okresu londyńskiego została wydana w 2019 roku w tomie Londyńskie bagaże literackie. Anna Maria Mickiewicz publikowała między innymi w: londyńskim „Dzienniku Polskim”, nowojorskim „Nowym Dzienniku”, „Przeglądzie Polskim”, miesięczniku literackim „Akant”, „Poezji dzisiaj”, londyńskim „Pamiętniku Literackim”, „Nowym Czasie” (UK) oraz w anglojęzycznych magazynach literackich: „Kritya”, „The Exiled Ink” (UK), „Syndic Literary Journal” (CA), a także w tygodniku „Wprost”, „The Davis Enterprise” (CA). Jej utwory prezentowane były w Polskim Radiu, w londyńskim programie radiowym „Poets Anonymous” i w radiu australijskim. Zajmuje się również przekładami poezji z języka angielskiego na język polski. Współpracuje z kwartalnikiem literackim „Quo Vadis?” Członkini The English Pen. Przez wiele lat pełniła funkcję członkini Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, obecnie jest członkinią Rady Programowej ZPPnO. Redaguje też roczniki londyńskiego „Pamiętnika Literackiego”. Prowadzi portal „Fale Literackie/Literary Waves”  http://www.faleliterackie.com/, który przedstawia twórczość autorów emigracyjnych. W 2013 r. zorganizowała wraz z dr Urszulą Chowaniec na University College London prapremierę Światowego Dnia Poezji UNESCO – Europejskie Dialogi Literackie, która odbyła się w ramach spotkań seminaryjnych eMigrating Landscapes Seminars on contemporary emigration and its literary and artistic representations. Uhonorowana medalem Gloria Artis.

 

[za: www.pisarze.pl]

Książki autora:

Antologia wierszy poetów polskich mieszkających w USA i Wielkiej Brytanii

Tom poezji dwujęzyczny polsko-bułgarski

Artykuły, wywiady, reportaże, eseje o współczesnej literaturze polskiej