Waldemar Michalski
Waldemar Michalski

Wacław Waldemar Michalski
(ur. 1938)

Polski poeta, krytyk literacki, eseista, redaktor.
W 1956 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Magisterium w zakresie filologii polskiej uzyskał w 1963 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1962 do 1985 r. był kustoszem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i lektorem Szkoły Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców KUL (1977-1987). Członek grupy poetyckiej Prom i współzałożyciel grupy Signum (razem z Wacławem Oszajcą i Zbigniewem Strzałkowskim). Od 1978 r. członek Związku Literatów Polskich. Od 1985 r. do 2014 sekretarz redakcji kwartalnika literackiego „Akcent” (nadal pozostaje członkiem zespołu redakcyjnego). W 1994 r. był inicjatorem powołania (razem z Bogusławem Wróblewskim i Bohdanem Zadurą) Wschodniej Fundacji Kultury Akcent (jest sekretarzem Zarządu Fundacji). W 1957 r. debiutował na łamach prasy jako publicysta, m.in. cyklem reportaży z podróży do Lwowa i na Wołyń (Tygodnik Społeczno-Kulturalny Katolików, 1957 nr 36, 41,42, 43). Jako poeta debiutował w 1960 r. wierszem Poezja Starego Miasta w Biuletynie Młodego Twórcy (Lublin).Jest autorem wielu tekstów krytycznoliterackich drukowanych w czasopismach polskich i obcych. Przygotował do druku i zaopatrzył wstępem lub posłowiem ponad 40 tomów poezji różnych autorów. Uczestniczył w przygotowaniu niemiecko-polskiej antologii Lubliner Lift oraz roczników polsko-ukraińskiego Dialogu Dwóch Kultur. Waldemar Michalski publikuje także pod pseudonimami: W.M. Wacław Wołyński, WAM.

 

Książki autora: