Andrzej Kaproń

Dr Andrzej Kaproń

 

Doktor historii i nauk społecznych, publicysta, nauczyciel i wykładowca. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współpracował z „Dziennikiem Wschodnim” (1996-1998), „Nowym Tygodniem w Lublinie” (2006-2008), publikował również w „Gazecie Wyborczej”. Nauczyciel w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie. Autor książek: Cudzoziemscy nauczyciele Gimnazjum Lubelskiego w latach 1815-1915 (Lublin 2001), Francuzi w dziewiętnastowiecznym Lublinie (Lublin 2003), Ostatni wojewoda lubelski II Rzeczypospolitej (Lublin 2004), O Henryku Wiercieńskim (Szczecin 2009), Szwajcarzy na Lubelszczyźnie w latach 1815-1914 (Szczecin 2009).

Książki autora:

Słownik biograficzny nauczycieli Gimnazjum Lubelskiego w latach 1815-1915