Marek Gędek
Marek Gędek

dr Marek Gędek

(1965-2018)

 

Pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w zakresie mediów, public relations, marketingu oraz historii.
Doświadczenie medialne zdobywał w wielu firmach jako redaktor naczelny, skeretarz redakcji, wydawca i dziennikarz, m.in. w gazetach i pismach: „Dzień”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Wschodni”, „Kurier Lubelski”, „Dziennik Lubelski”, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Sejmiku Samorządowego”, „Stop”, „Nasz BeDeK”, „Lubzel”, „Boss”, „Bankier”, „Lider”, „Nauka − Technika − Innowacje” itp. Doświadczenie z zakresu marketingu, reklamy i public relations zdobywał jako dyrektor, ekspert, rzecznik prasowy, doradca zarządu do spraw public relations i marketingu m.in. w: Banku Depozytowo-Kredytowym SA, Banku Pekao SA, IMC Consluting, Zakładach Energetycznych Lubzel SA, Polmos SA, Galerii Handlowej Olimp.
Autor wielu książek, map i atlasów, m.in.: Stowarzyszenie Humanitarne Schlaraffia 1909-1938; Najdawniejsze dzieje ziemi hrubieszowskiej (do XV wieku); Od Lubzelu do Lubzelu; Pierwsze cztery lata... Z doświadczeń samorządu terytorialnego na Lubelszczyźnie 1990-1994; Poznań 1956; Historyczny atlas Europy; Przełom. Historia Polski 1976-1991; Energetyka między Wisłą a Bugiem; Polska w Europie. Atlas historyczny; Poznański czerwiec 1956; Oligarchia polska, czyli historia Polski 1989-2006; Atlas historyczny wojen polskich; Społeczna odpowiedzialność biznesu. Etyka − prawo − komunikacja; Reklama w kontekście komunikowania znaczenia i strategii; Wizerunek firmy w kontekście jej rozwoju (studium przypadku); Reklama − zarys problematyki. Podręcznik akademicki; Historia wojen i bitew polskich; Wielki atlas historii Polski; Tajemnica początków Polski; Granice utworzonego w 1474 roku województwa lubelskiego; Ziemie między Wisłą a Bugiem w XVI wieku; Ziemie między Wisłą a Bugiem w okresie rozbiorów w latach 1772-1795; Sowieckie wojska na Lubelszczyźnie oraz walka oddziałów partyzanckich z władzą komunistyczną w województwie lubelskim w latach 1944-1963; Fascynująca historia ludu Wenetów; Chwyty. Perswazja i manipulacja jako sposób rozwiązania konfliktu w reklamie; Wstęp do badań nad polskim systemem medialnym; Rynek medialny w Polsce. Zarys ewolucji ostatnich czterdziestu lat; Atlas historyczny województwa lubelskiego.

 

W latach 1985-1986 współzałożyciel grupy poetyckiej „Kresy”. Autor tomików wierszy: Rewolucja Antychrysta (1989), Dominik (1991), Postindustrialny szept (1992), Ut sit (2004), Wojownicy bijących serc (2011), Niedokończony poemat (2015).