Piotr Linek
Piotr Linek

Piotr Linek

(ur. 1964)

 

Urodził się 28 maja 1964 roku w Zamościu. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (dyplom 1991). Od 1995 roku pracuje jako nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Kieruje działem literackim „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Redagował „Kronikę Literacką” (dodatek do „Kroniki Tygodnia”) oraz „Notę” (najpierw dodatek literacki do „Tygodnika Zamojskiego”, następnie audycja literacka w Katolickim Radio Zamość). Publikował m.in. w: „Odrze”, „Frazie”, „Akcencie”, „Kresach Literackich”, „Literalia Lublinensia”. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich. Autor poetyckich książek. Debiutował wydanym w 1990 roku zbiorem wierszy ...na biegunach. Za Chemię zdziwienia (2005) otrzymał nagrodę im. Anny Kamieńskiej przyznawaną najlepszym książkom poetyckim Lubelszczyzny. Kilkakrotnie nagradzany przez Wojewodę Zamojskiego i Prezydenta Miasta Zamościa za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i upowszechnianie literatury. Odznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W 2013 roku otrzymał tytuł i statuetkę „Animator Kultury Zamościa”.