Premiera: DOROTA SZYMCZYK, „Nowy świt”

20 grudnia 2019 roku ukazała się książka Doroty Szymczyk pt. Nowy świt. Dzieje Józefa Korczaka, poety i legionisty.

Książka opowiada o losach Józefa Korczaka (1891-1920), członka Związku Strzeleckiego, żołnierza Legionów Polskich, poety, oraz jego najbliższej rodziny, a szczególnie brata, Stanisława Korczaka (1896-1940), polskiego policjanta, ofiary zbrodni katyńskiej. Dorota Szymczyk, prawnuczka Stanisława Korczaka, podjęła się próby zrekonstruowania biografii obu braci, patriotów, zaangażowanych czynnie w odzyskiwanie niepodległości i kształtowanie oblicza odradzającej się Polski. Tłem opisywanych wydarzeń jest głównie międzywojenny Lublin, w którym Józef i Stanisław Korczakowie dorastali do ofiarnych zadań podjętych w imię miłości ojczyzny. Poległy w wojnie polsko-bolszewickiej Józef Korczak, oprócz czynnego zaangażowania w walkę o niepodległość, pozostawił po sobie tom poezji – „Przed świtem” (wydany pośmiertnie, w 1922 roku) – będący wyrazem dużego a niezrealizowanego talentu literackiego, którego rozwój odkładał na czasy prawdziwie wolnej Rzeczypospolitej. O randze literackich możliwości Józefa Korczaka zaświadczał Andrzej Strug, autor wstępu do tego jedynego zbioru poezji lubelskiego legionisty. Tom „Przed świtem” nigdy nie został wznowiony. W obecnej publikacji zamieszczono jego reprint, dając możliwość lektury tego niezwykłego świadectwa umiłowania polskości i trudów odzyskiwania niepodległości. Można je z powodzeniem ustawić obok takich literackich obrazów, jak „Sól ziemi” Józefa Wittlina czy pisarstwo Andrzeja Struga. Rekonstrukcja wierszy została dopełniona reprintem broszury „Wskazania przyszłości” (wydanej w 1921 roku), w której Józef Korczak zawarł swoje wizje organizacji wojskowości w odrodzonej Polsce.
Losy Józefa i Stanisława Korczaków, odtworzone sumiennie i z literackim zacięciem przez Dorotę Szymczyk, stanowią bardzo ważny element obrazu odradzającej się i krzepnącej w swych nowych granicach Rzeczypospolitej. Bezkompromisowe oddanie obu braci dla sprawy niepodległości Polski i ich wierna służba aż do ofiary życia niewątpliwie zasługują na naszą pamięć i kształtują potrzebę patriotyzmu.