14.02.2020 – Promocja tomiku Marka Miłosza „La mia bella storia”

14 lutego 2020 roku w Miejsko-Powiatowej Bibliotece w Świdniku swoją poezję z tomiku „La mia bella storia. Moja piękna historia” zaprezentował Marek Miłosz – uczeń klasy maturalnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku. Jego wiersze wypływają z przeżyć, inspiracji i doświadczeń w kontaktach z najbliższym otoczeniem. Są śladami dojrzewania i odkrywania wartości płynących przede wszystkim ze spotkań z ludźmi. Zob. relacja z promocji.