Premiera: ELŻBIETA CICHLA-CZARNIAWSKA, „Zanurzeni w mroku”

7 maja 2019 roku wydany został tom poezji Elżbiety Cichli-Czarniawskiej pt. „Zanurzeni w mroku”.

Jest to dziewiętnasty zbiór wierszy jednej z najważniejszych poetek przełomu XX i XXI wieku. Zdzisław Tadeusz Łączkowski tak charakteryzował tę twórczość:

„Poetka ta posiada wręcz niezwykły dar intuicji, posiada wyobraźnię, która właściwie przekracza już granice wyobraźni, bowiem sięga do najbardziej ukrytych zakamarków ludzkiej duszy i jej tajemnic. To [...] Poszukiwanie sensu, sensów naszego trwania i istoty tego trwania. Poetka bezustannie pyta. O co? O tajemnicę „być” świata i człowieka. [...] potrafi łączyć racjonalność z intuicją, potrafi mówić sercem i jednocześnie rozumem. Utwory poetki przesycone są bólem, cierpieniem, ale i tęsknotą, ukrytym marzeniem i dlatego są tak bardzo człowiecze. Bywają pełne blasku i pogody, uwrażliwienia zarówno na to, co doskonałe, jak i co dalekie od doskonałości. Są więc uniwersalne. Sięgają korzeniami wód śródziemnomorskich, do humanizmu, który te wody zrodziły”.