Premiera: MARCIN DREWICZ, „W Stulecie Odzyskania Niepodległości... inaczej”

19 lipca 2019 r. ukazał się drugi tom publicystyki Marcina Drewicza – ogłaszanej na portalu „Magna Polonia” – „W Stulecie Odzyskania Niepodległości... inaczej”. Jak zwykle z dużym znawstwem tematu, polemicznie i prowokująco, autor tym razem koncentruje swoją uwagę na obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Łączy bogatą panoramę dziejów odrodzonej Rzeczypospolitej ze współczesnymi interpretacjami tych wydarzeń w debacie medialnej i w przestrzeni publicznej narodowych obchodów Święta Niepodległości. Kładzie nacisk na potrzebę odmitologizowania historii pierwszych dziesiątków lat XX wieku, na właściwe wyważenie zasług wielu środowisk i osób, również tych spoza otoczenia Józefa Piłsudskiego. Ukazuje ciekawe fakty i postaci spychane na margines współczesnego obrazu odradzającego się Państwa Polskiego. Przemyślenia historyka dociekającego dziejowej prawdy uzupełniają niezwyke trafne obserwacje Marszów Niepodległości organizowanych na ulicach Warszawy, napisane świetnym reporterskim piórem bacznego uczestnika tych obchodów.