Premiera: MARCIN BYTNIEWSKI, „Tylko światła”

16 stycznia 2019 roku ukazał się nowy tom poezji Marcina Bytniewskiego Tylko światła. Wiersze 30+.

Gromadzi teksty napisane w latach 2010-2018, w tzw. warszawskim okresie życia i działalności poety, aktora, teologa.