Premiera: „Niepodległa – od inspiracji do dydaktyki”

16 listopada 2018 roku ukazała się książka pod patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, w opracowaniu ANNY ZIELIŃSKIEJ, Niepodległa – od inspiracji do dydaktyki. Publikacja zwiera artykuły i materiały dydaktyczne związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Omówienia tematyczne, scenariusze lekcji języka polskiego i przedstawień szkolnych są skupione wokół rozumienia patriotyzmu, uwrażliwiają na walory polskiego języka, literatury, historii i krajobrazu. Nauczyciele lubelskich szkół podzielili się swoimi inspiracjami i wynikającymi z nich pomysłami na ciekawe i zapadające w pamięć lekcje polskości.