Premiera: WALDEMAR MICHALSKI, „Niemożliwe jest możliwe”

27 września 2018 roku, w jubileuszowym dniu 80. urodzin Autora, ukazał się tom poezji WALDEMARA MICHALSKIEGO Niemożliwe jest możliwe (Lublin: Norbertinum, 2018). Książka upamiętnia również 60. rocznicę debiutu literackiego Autora.

 

Prof. Józef Franciszek Fert:

 

Trzy kompozycje poetyckie o charakterze cyklicznym, umownie nazwane przez poetę „poematami”, nanizane zostały z ponad pięćdziesięciu niemal zupełnie samodzielnych wierszy, ale przecież spojonych decyzją autorską w całostki wzajemnie się wspierające i oświetlające. Ich spoiwem jest przede wszystkim tematyka, w sposób oczywisty zapisana w tytułach cykli, jak w środkowej kompozycji: Z podróży na Wschód, czy dająca się wydedukować z lektury, jak Na krawędzi – utkana z poetyckich zapisków „okołoszpitalnych”, i wreszcie Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem – garść impresji pielgrzyma-turysty z bliższego Wschodu, z Wołynia, skąd wywodzi się poeta. Tu – we Włodzimierzu Wołyńskim, „książąt stolicy”, jak określił to słynne miasteczko nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej, Józef Czechowicz – 27 września 1938 roku urodził się Wacław Waldemar Michalski, Wołynianin z urodzenia, Lublinianin z wyboru, jak tylu z nas...