Książka Roku 2017

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego ogłosiła XII edycję konkursu Książka Roku. Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.

Do konkursu Książka Roku 2017 zgłosiliśmy następujące publikacje:

 

1. Józef Lucjan Burczak-Abramowicz, Wspomnienia. Kresy – Nałęczów – Śląskie Ziemie Odzyskane – w kategorii „Lubelszczyzna: wydawnictwo monograficzne”,

2. Tadeusz J. Chmielewski, Pragnienie – w kategorii „Lubelszczyzna: wydawnictwo albumowe”,

3. Lublin – od inspiracji do dydaktyki, pod red. Anny Zielińskiej – w kategorii „Lublin: wydawnictwo monograficzne”,

4. Anna Łyczewska, Krzysztof Anin Kuzko, Lublin zza mgły – w kategorii „Lublin: wydawnictwo albumowe”,

5. Agnieszka Trześniewska, Miasteczko dwóch kultur – w kategorii „Lubelszczyzna: wydawnictwo monograficzne”.

 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie „Wawrzynów Pawła Konrada” nastąpi 6 grudnia 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 

Informacja o konkursie