Premiera: KS. PIOTR DOBAK, „Pomiędzy”

26 lipca 2018 roku ukazał się siódmy tomik poezji ks. Piotra DobakaPomiędzy. Wiersze w nim zawarte swoją prostotą zachęcają czytelnika do wypłynięcia na głębię, po to, by ożywić osobiste relacje z Bogiem i bliźnimi wbrew rutynie i skostniałym nawykom.