Premiera: ZYGMUNT WARZOCHA, „Protetyka i ortotyka ortopedyczna”

4 czerwca 2018 roku ukazała się książka Zygmunta Warzochy Protetyka i ortoryka ortopedyczna w zarysie ogólnym. Jest to publikacja o dużym znaczeniu dla specjalistów i insytucji zajmujących się zagadnieniami ortopedii i protetyki. Jej wartość polega na bardzo praktycznym podejściu do zagadnienia, autorem książki jest bowiem wieloletni kierownik i dyrektor lubelskich instytucji zajmujących się produkcją sprzętu ortopedycznego, a także konstruktor i racjonalizator wielu rozwiązań technicznych w tym zakresie. Przejrzysty i klarowny wywód, opatrzony licznymi rysunkami i fotografiami, daje możliwość gruntownego zapoznania się z rodzajami protez i ortez, z ich głównym zastosowaniem, możliwościami zaspokajania potrzeb pacjentów po różnego rodzaju urazach lub z wrodzonymi wadami kończyn i kręgosłupa. Publikacja na polskim rynku unikatowa, oczekiwana już od kilkunastu lat z powodu braku tego typu podręczników. Niezbędne vademecum dla lekarzy ortopedów, a także dla zakładów ortopedycznych i konstruktorów sprzętu ortopedycznego.