„Lublin through the Fog” – wystawa fotopoetycka

29 czerwca 2018 roku w lubelskiej Galerii „Ratusz”, mieszczącej się (jak sama nazwa wskazuje) w gmachu Ratusza, w hallu pierwszego piętra, otwarto wystawę „Lublin through the Fog” (Lublin zza mgły). Prezentuje ona fotografie Krzysztofa anin Kuzko zestawione z wierszami haiku autorstwa Anny Łyczewskiej. Podstawą doboru fotografii i towarzyszących im tekstów jest tom wierszy Lublin zza mgły wydany przez Norbertinum w 2017 roku. Poezja Anny Łyczewskiej została przetłumaczona na język angielski, w ten sposób wystawa uzyskała wymiar międzynarodowy – umożliwia gościom z zagranicy odwiedzającym Lublin i Ratusz zaznajomienie z oryginalnym widzeniem miasta w ujęciu duetu lubelskich artystów. Zarówno Anna Łyczewska, jak i Krzysztof anin Kuzko są laureatami nagrody 700-lecia Miasta Lublina, ich wspólna praca wydawnicza wpisała się zresztą w obchody tego jubileuszu, a obecna wystawa stanowi przedłużenie i twórcze dopełnienie tychże obchodów. Czas trwania wystawy przewidziany jest na lipiec 2018 roku.