Pożegnania: MAREK GĘDEK (1965-2018)

Z głębokim smutkiem, ale i nadzieją wiecznej światłości przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra MARKA GĘDKA, człowieka wielkiego ducha i głębokiej wiary w cierpieniu, historyka, medioznawcy, specjalisty public relations, dziennikarza, pracownika naukowego KUL, wychowawcy młodzieży. Przez ostatnie lata bohatersko zmagał się z ciężką chorobą, pomimo której nie ustawał w pracy naukowej i dydaktycznej. Byl autorem opracowań historycznych dotyczących dziejów Polski w XX wieku, wielu map i atlasów, publikacji naukowych z zakresu teorii reklamy, rynku mediów, public relations. Zarażał swoich studentów pragnieniem odkrywania prawdy i krytycznym stosunkiem do mechanizmów manipulacji stosowanych w mediach. W każdym działaniu dziennikarskim i historycznym stał po stronie obiektywizmu i głębokiego szacunku dla wartości humanistycznych, chrześcijańskich. Do końca planował wydania kolejnych swoich książek i atlasów. Wydawnictwo Norbertinum cieszyło się jego wielkim zaufaniem; powierzył nam wydania kilku swoich ważnych publikacji, za co gorąco dziękujemy.