Pożegnania: STANISŁAW LIKIERNIK (1923-2018)

17 kwietnia 2018 r., we Francji, po krótkim pobycie w szpitalu zmarł Stanisław Likiernik, powstaniec warszawski, jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Armii Krajowej. Był pierwowzorem postaci Stanisława Skiernika „Kolumba” w powieści Kolumbowie. rocznik 20 (1957) Romana Bratnego. Mieliśmy szczęście opublikować jego wspomnienia z okresu wojny i okupacji zawarte w książce Diabelne szczęście czy palec Boży (wyd. II popr., 2004).

W 1940 r. brał udział w tajnych kompletach. W tym samym roku nawiązał kontakt z podziemiem. Od początku 1943 r. walczył w szeregach Kolegium A Kedywu. Brał udział w likwidacjach jako obstawa; uczestniczył w wielu akcjach sabotażowo-dywersyjnych. W Powstaniu Warszawskim walczył w szeregach Zgrupowania „Radosław”, był wielokrotnie ranny. Brał udział w walkach m.in. na Woli, na Starym Mieście i Czerniakowie.  W 1946 r. wyjechał do Francji. Ukończył studia w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Zajmował stanowiska dyrektorskie w firmie Philips. Obywatelstwo francuskie uzyskał w 1957 r. Wielokrotnie później odwiedzał Polskę, m.in. przy okazji odsłonięcia w sierpniu 2012 r. tablicy pamiątkowej na cześć Kolegium A Kedywu na warszawskim Żoliborzu, a także w 2014 r. przy okazji przejęcia tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu przez Oddział Specjalny ŻW w Warszawie. Żonaty z Francuzką, miał dwoje dzieci i troje wnucząt.