5.02.2018: Wieczór z poezją ZYGMUNTA MARKA MISZCZAKA

WIERSZEM MOŻNA POWIEDZIEĆ WIĘCEJ...

Dom Kultury LSM
Wydawnictwo Norbertinum

zorganizowały

 

WIECZÓR POEZJI
 

Spotkanie z ZYGMUNTEM MARKIEM MISZCZAKIEM
i promocję jego najnowszego tomiku wierszy

Czego słowik nie zaśpiewa

(Lublin: Norbertinum, 2017)

Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa prac ilustratorki książek Z. M. Miszczaka
AGNIESZKI WÓJTOWICZ

Oprawa muzyczna
AGNIESZKA ZARZYCKA – śpiew
MAREK KOWAL – keyboard

 

5 lutego 2018 roku (poniedziałek), godz. 18.00

Dom Kultury LSM

ul. Konrada Wallenroda 4a, 20-607 Lublin

(wstęp wolny)

 

Anons o spotkaniu na stronach Domu Kultury LSM

 

O książce – Zofia Nowacka-Wilczek:

W otaczającym nas pięknym świecie przyrody, z przepływającymi na naszych oczach barwami pór roku, w świecie zieleni, ptaków, kwiatów, nadzorowanym przez Stwórcę, nie ma miejsca na brutalne zło, przemoc i agresję. Ujęte w rymy obrazy poetyckie kreowane przez Zygmunta Marka Miszczaka w jego kolejnej książeczce poetyckiej, skierowanej do dzieci, Czego słowik nie zaśpiewa, przybliżają oczom wyobraźni dziecka świat dobry i piękny, choć jeszcze często stanowiący dla niego wielką i odległą tajemnicę. Świat jakby wyjęty z dawnych, babcinych opowieści, pełen mądrych wzorców wpajających w dzieci wrażliwość i otwartość na Boga oraz drugiego człowieka, budzących w nich szacunek do otaczającej rzeczywistości i ludzi ją tworzących.

Zbiorek wierszyków Czego słowik nie zaśpiewa zawiera 24 czterostrofowe utwory zakończone pointą, za pomocą której autor sprytnie stara się przemycać ważne nauki i wskazówki, mające na celu uświadomienie małemu czytelnikowi słuszności pewnych, może jeszcze czasami trudnych dla niego, prawd i właściwych rozwiązań, które, w założeniu autora, mogą i powinny pomóc wzbudzić w nim umiłowanie dla pewnych chlubnych wartości i ideałów: ukochanie szacunku dla prawdy, prawości charakteru, i przede wszystkim ułatwić mu dokonanie wyboru między dobrem a złem. Wzniecić w nim uczucia patriotyczne i religijne.

Wierszyki zaprezentowane w książeczce Czego słowik nie zaśpiewa wnoszą pokój i radość w psychikę dziecka. Wywołując fascynację otaczającą przyrodą, jakby osłaniają je ochronną powłoką dobra i wyciszenia, uodporniającą na atakującą je zewsząd hałaśliwość stechnicyzowanego i zurbanizowanego świata współczesnego.

 

O Autorze:

Zygmunt Marek Miszczak – urodził się w 1965 r. w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 80. i 90. XX wieku czynnie zaangażowany w działalność opozycyjną i niepodległościową (członek m.in. Konfederacji Polski Niepodległej i Polskiego Ruchu Oporu), internowany i wielokrotnie represjonowany. Publicysta, redaktor i drukarz pism podziemnych, kolporter wydawnictw niezależnych. W latach 1990–1994 radny Rady Miejskiej I Kadencji w Lublinie.

W ostatnich latach rozwija swoją pasję tworzenia poezji. Wiersze publikował w prasie oraz w almanachach i antologiach poetyckich. Jest autorem tomiku Rozproszenie (2011), dwóch zbiorów wierszy dla dzieci: Kup mi, mamo, gwiazdkę z nieba (2013) oraz Czego słowik nie zaśpiewa (2017), a także tomu poezji patriotycznej Śladem ojców (2016). Laureat II nagrody w dziedzinie poezji w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka (2008), wyróżnienia w II Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego” w Biszczy (2008) oraz w Jesiennych Debiutach Poetyckich w Lublinie (2010).