Poezja ZYGMUNTA MARKA MISZCZAKA w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie (4.02.2018 r.)

4 lutego 2018 roku (niedziela) w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego, przy ul. Kunickiego 128 w Lublinie, po każdej mszy św. będzie można posłuchać wierszy i refleksji Zygmunta Marka Miszczaka w recytacji autora oraz zakupić tomiki jego poezji dziecięcej i patriotycznej: Czego słowik nie zaśpiewa oraz Śladem ojców.

Zygmunt Marek Miszczak jest znanym szczególnie dzieciom poetą lubelskim, zaangażowanym również w działalność na rzecz osób upośledzonych. W przeszłości był aktywnym członkiem organizacji niepodległościowych, jednym z najmłodszych opozycjonistów, represjonownym w okresie stanu wojennego. Tamten okres walki o niepodległość ukształtował w nim postawę głębokiego patriotyzmu i odpowiedzialności za przekazanie młodemu pokoleniu wartości płynących z umiłowania polskości i wiary.