Polecamy: Rozmowa JACKA DURSKIEGO z Joanną Storczewską-Segietą

Zapisane na „żegnaj”. Z JACKIEM DURSKIM rozmawia Joanna Storczewska-Segieta

„INTER. Literatura – Krytyka – Kultura” 2018, nr 1 (15) – cała rozmowa

 

Aby lepiej zrozumieć twórczą triadę Jacka Durskiego: Sztuka – Życie – Nauka i jego kreacje nadświadomości.